KONCESNÍ LISTINA


KONCESE – POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB K OCHRANĚ MAJETKU A OSOB.

TREZORSERVIS s.r.o. je držitel koncesované živnosti skupiny č. 314 „Technické služby k ochraně majetku a osob“ je podle jejího obsahu (dle nařízení vlády č. 278 Sb.,) oprávněn k „Projektování, montáži, kontrole, údržbě a opravám elektrických zabezpečovacích systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a okolí. Montáži, opravě, údržbě, revizi a správě mechanických zábranných systémů, dostatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.“

KONCESNÍ LISTINA – PROČ JI PŘI PRODEJI A MONTÁŽI TREZORŮ VYŽADOVAT?

Živnostenský zákon přesně vymezuje, které druhy podnikání vyžadují vydání koncesní listiny. Důležité je vědět, že opravdu ne všechny druhy podnikání lze provozovat na základě živnostenského listu. V Zákoně č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání jsou vyjmenované oblasti, které podléhají přísnějším podmínkám. Podnikatel, který chce v těchto uvedených oblastech podnikat, musí požádat o vydání koncesní listiny. Obecně mezi koncesované živnosti patří ty, kde je zvýšené bezpečnostní, zdravotní nebo hospodářské riziko a stát si tak chce ponechat nad nimi určitý nadstandardní dohled. Živnosti koncesované jsou uvedeny v příloze číslo 3 Živnostenského zákona.

UVAŽUJETE O KOUPI TREZORU?

Pokud uvažujete o koupi trezoru a jeho montáži, potřebujete probrat otázky a sdílíte detaily týkající se Vašeho majetku a Vašich cenností. A potřebujete mít jistotu, že tyto informace nebudou zneužity nebo přímo využity proti Vám, aby Vám mohla být způsobena škoda.

A aby trezor plnil požadovanou funkci ochrany Vašeho majetku, musí splňovat určitá kritéria na bezpečnost a odolnost. Tato kritéria úzce souvisí s typem a hodnotou chráněných věcí. A také místem, kam plánujete instalovat svůj trezor. Musíte si být jisti, že budou zohledněna všechna kritéria z hlediska ochrany Vašeho majetku, ale také z hlediska technických požadavků na mechanickou odolnost trezoru. Technické vlastnosti trezorů jsou certifikovány ve speciálních zkušebnách podle státních norem.

Specialista na trezorovou problematiku musí všechny tyto normy znát a měl by Vám měl vysvětlit, jaký je pro Vás vhodný typ trezoru, jaké musí mít certifikáty a jak je potřeba ho doma namontovat/instalovat.

Musíte si být také naprosto jisti, že technik, kterého pustíte do svého soukromého prostoru, odvede práci (kotvení trezoru), kterou si objednáváte, s maximální profesionalitou dle platných norem a hlavně, že vzápětí nedá typ zlodějům.


Stojí za námi úspěšná spolupráce s velkými bankovními domy v ČR, kam jsme dodávali trezory a kde v současné době provádíme servis. Stojí za námi řada spokojených klientů z podnikatelské i soukromé sféry.

Jsme členy asociace trezorových specialistů ATRES, což je dobrovolná a nezávislá asociace, která spojuje špičkové profesionály a experty v ČR zabývající se trezory a trezorovou technikou. Všichni členové ATRES jsou držitelé koncesí.