Ve společnosti TREZORSERVIS s.r.o. poskytujeme všechny naše služby na základě právní způsobilosti k podnikání v oboru technických bezpečnostních služeb.

Home     →      koncesní listina

PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST K PODNIKÁNÍ V OBORU TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB

TREZORSERVIS s.r.o. je držitel koncesované živnosti skupiny č. 314 „Technické služby k ochraně majetku a osob“ je podle jejího obsahu (dle nařízení vlády č. 278 Sb.,) oprávněn k „Projektování, montáži, kontrole, údržbě a opravám elektrických zabezpečovacích systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a okolí. Montáži, opravě, údržbě, revizi a správě mechanických zábranných systémů, dostatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.“

KONCESNÍ LISTINA - PROČ JI PŘI PRODEJI A MONTÁŽI MECHANICKÝCH ZÁBRANNÝCH SYSTÉMŮ VYŽADOVAT?

Živnostenský zákon přesně vymezuje, které druhy podnikání vyžadují vydání koncesní listiny. Důležité je vědět, že opravdu ne všechny druhy podnikání lze provozovat na základě živnostenského listu. V Zákoně č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání jsou vyjmenované oblasti, které podléhají přísnějším podmínkám. Podnikatel, který chce v těchto uvedených oblastech podnikat, musí požádat o vydání koncesní listiny. Obecně mezi koncesované živnosti patří ty, kde je zvýšené bezpečnostní, zdravotní nebo hospodářské riziko a stát si tak chce ponechat nad nimi určitý nadstandardní dohled. Živnosti koncesované jsou uvedeny v příloze číslo 3 Živnostenského zákona.

UVAŽUJETE O KOUPI TREZORU NEBO BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ?

Pokud uvažujete o koupi trezoru a jeho montáži nebo koupi a montáži bezpečnostních dveřích, potřebujete s dodavatelem probrat všechny technické aspekty a sdílíte detaily týkající se Vašeho majetku a Vašich cenností. A potřebujete mít jistotu, že tyto informace nebudou zneužity nebo přímo využity proti Vám, aby Vám mohla být způsobena škoda.

Aby trezor nebo bezpečnostní dveře splnily požadovanou funkci ochrany Vašeho majetku, musí splňovat daná kritéria na bezpečnost a odolnost, které úzce souvisí s typem a hodnotou chráněných věcí. Při koupi trezoru, pokud chceme mít jistotu, že budou splněny požadavky normy (u uložení zbraní bychom měli být dvojnásob obezřetní), obvykle konzultujeme místo, kam plánujeme instalovat svůj trezor. Musíme si být jisti, že budou zohledněna všechna kritéria z hlediska ochrany Vašeho majetku, ale také z hlediska technických požadavků na mechanickou odolnost trezoru (kotvení do zdi nebo podlahy způsobem, který splňuje požadavky normy, aby platila bezpečnostní třída trezoru).

 

Specialista na trezorovou problematiku musí všechny tyto normy znát a měl by Vám vysvětlit, jaký je pro Vás vhodný typ trezoru, jaké musí mít certifikáty a jak je potřeba ho doma namontovat/instalovat.

 

Musíte si být naprosto jisti, že technik, kterého pozvete do svého soukromého prostoru, odvede práci (např. kotvení trezoru), kterou si objednáváte, s maximální profesionalitou dle platných norem a hlavně, že vzápětí nedá tip zlodějům.

RADY A INSPIRACE

TREZORY

NOVINKY

RYCHLÝ KONTAKT

Prosíme o Vaši trpělivost při volání.

Domluva servisu, oprav:

technická podpora

pracovní dny: 7:30-16:30 hod

pátek: 7:30-15:00 hod

© 2019-20 www.trezorservis.cz

autor stránek - www.alihrdinova.com