Home     →      sejfy

MÁM ZÁJEM O SEJF

739 570 588

ROZDÍL MEZI SEJFEM A TREZOREM NA DRUHÝ POHLED

Lidé většinou, než dozrají k rozhodnutí koupit si certifikovaný trezor, podlehnou tlaku na nákup  necertifikovaných plechových sejfů (skříněk) v hobbymarketech nebo v eshopech na internetu. Tyto sejfy lákají svou nízkou cenou, ale falešný pocit bezpečí získaný řádově za pár desítek stokorun však cennosti neochrání. Tyto sejfy po shlédnutí návodu na internetu dokáže otevřít i dítě.....

Podívejte se na videu, jak velmi snadné a jednoduché je dostat se do takového necertifikovaného sejfu za pomoci běžně dostupných věcí v domácnosti....

UPOZORNĚNÍ: ne všichni prodejci a dodavatelé trezorů a sejfů dodržují normy platné v České republice a mnohdy se snaží prodat necertifikované výrobky matením klientů, kdy uvádí normy, které dávno neplatí nebo neodpovídají bezpečnostním kritériím daného výrobku. Důkladně si ověřte kvalifikaci, profesionalitu a zkušenosti vašich dodavatelů, jedná se o zabezpečení Vašeho majetku.

Důkladně si prověřte firmu, kterou pustíte do bytu, aby Vám trezor ukotvila!

A JAKÝ JE TEDY ROZDÍL MEZI TREZOREM A SEJFEM?

 

Trezory a sejfy se liší konstrukcí. Na první pohled nemusí být rozdíly jednoznačně patrné, ale konstrukčně je mezi nimi rozdíl diametrální. Sejfy jsou většinou jednoplášťové (max. dvouplášťové) ocelové schránky s trezorovým zámkem. Jak je vidět na videu výše, necertifikované sejfy navozují opravdu jen falešný pocit bezpečí a jistoty.

 

U certifikovaných sejfů ale máte alespoň jistotu, že se do nich nedostanou děti bez klíčů a že je zloděj bez speciálního nářadí neotevře, aniž by udělal hluk.

S JAKÝMI CERITFIKÁTY SE MŮŽETE U SEJFŮ POTKAT?

Nejdůležitějším paramaterem pro výběr sejfu nebo trezoru je pochopitelně jeho bezpečnost.

 

Kvalitu zabezpečení sejfu nebo trezoru (jejich mechanickou odolnost) klasifikují bezpečnostní třídy, do kterých sejf nebo trezor zařadí státem akreditovaná zkušebna při náročných testech v akreditovaných laboratořích. Čím vyšší je bezpečnostní třída sejfu nebo trezoru, tím vyšší má sejf nebo trezor mechanickou odolnost proti destruktivním metodám průniku a je také složitější a časově náročnější se do trezoru dostat, prolomit jeho ochranu.

 

Zařazení trezoru do bezpečnostní třídy v zemích EU vychází ze dvou norem. Nejvíce je používaná norma EN ČSN 1143-1, v poslední době se začíná používat i nová norma EN 14450. V České republice se ale také můžeme potkat s výrobky certifikovanými podle starší normy ČSN 916012.

Norma EN 14450 klasifikuje pouze dvě třídy trezorů, tzv. bezpečnostní stupně S1 a S2.

bezpečnostní třída S1 - odporové jednotky - RU (10/10)

bezpečnostní třída S2 - odporové jednotky - RU (10/20)

Norma vyhovuje těm modelům trezorů, které z různých důvodů nejsou certifikovány podle normy EN 1143-1.

Norma ČSN 916012 upravuje základní stupeň bezpečnosti trezorů a skříní na zbraně, klasifikuje celkem tři stupně bezpečnosti Z1, Z2 a Z3. Nové výrobky se už klasifikují podle normy EN ČSN 1143-1.

bezpečnostní třída Z1 - odporové jednotky - RU (10/10)

bezpečnostní třída Z2 - odporové jednotky - RU (15/20)

bezpečnostní třída Z3 - odporové jednotky - RU (20/25)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro zabezpečení zbraní podle zákona o uchovávání zbraní - Zákon  č. 119/2002 Sb. (poslední novelizace č. 222/2017 Sb.).Při ukládání zbraní v počtu 3-10 kusů zbraní kategorie A až C a střeliva od 501 do 10 000 kusů je nutné uložit zbraně do uzamykatelné ocelové schránky či skříně, nebo zvláštního uzamykatelného zařízení, jejichž specifikace jsou dány v doprovodném předpisu (Nařízení vlády 217/2017 Sb. ).

Tento požadavek nesplňují sejfy tříd S1 a S2, ani Z1!!!

Jednak trezor nebo sejf má štítek s označením bezpečnostní třídy a akreditovanou certifikační laboratoří, který je vždy z vnitřní strany trezorových dveří.

 

K výrobku by mělo být dodáno i prohlášení o shodě s danou bezpečnostní třídou, kde je také uvedeno, v jakém akreditovaném zařízení byl výrobek testován a jakou bezpečnostní třídu splňuje.

JAK POZNAT, ŽE SEJF NEBO TREZOR MÁ CERTIFIKÁT?

NAŠE KLIENTY MÁME

PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

Naše klienty máme nejen v Jihlavě a blízkém okolí, ale po celé České republice a v sousedních státech. Bude nám potěšením, když se k nim připojíte i Vy. Rádi Vám poradíme a budeme se snažit vyhovět všem Vašim přáním.

TREZORSERVIS s.r.o. JE DRŽITELEM KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI SKUPINY Č. 314  -  "TECHNICKÉ SLUŽBY

K OCHRANĚ MAJETKU A OSOB".

více...

Poradíme Vám, jak co nejlépe vybrat sejf.

Předběhněte zloděje........

RADY A INSPIRACE

TREZORY

NOVINKY

RYCHLÝ KONTAKT

Prosíme o Vaši trpělivost při volání.

Domluva servisu, oprav:

technická podpora

pracovní dny: 7:30-16:30 hod

pátek: 7:30-15:00 hod

© 2019-20 www.trezorservis.cz

autor stránek - www.alihrdinova.com