Home     →      trezory na zbraně

POTŘEBUJI TREZOR NA ZBRANĚ

NĚCO MÁLO TEORIE O KVALITNÍM ZABEZPEČENÍ ZBRANÍ

LEGISLATIVU zabezpečení zbraní řeší detailně zákon o uchovávání zbraní - Zákon  č. 119/2002 Sb. (poslední novelizace č. 222/2017 Sb.).

PŘÍBĚH: Koupil jsem si pušku pro sportovní střelbu a kulovnici pro lov v lese. Na kulovnici jsem dokoupil termovizní zaměřovač, na pušku kolimátor, svítilnu a další doplňky.

Kam tyto zbraně uložím? Schovám je pod postel, na skříň nebo bude stačit zbraně uložit do skříně a zamknout ji obyčejným nábytkovým zámkem? Mám přece zbraně, které se nesmí dostat do nepovolaných rukou, stály mě přes 100 000.- Kč a nechci, aby mi je někdo jednoduše odcizil!

Trezory a sejfy na zbraně slouží k bezpečnému uložení zbraní a střeliva. I když splňují požadavky pro uchovávání zbraní a střeliva podle výše zmíněného zákona č. 119/2002 Sb., tak si musíme uvědomit, že jsou to požadavky pouze minimální, které nekryjí majetkovou hodnotu těchto zbraní.

PARADOXEM MŮŽE BÝT, ŽE TREZORY NEBO SEJFY NA ULOŽENÍ ZBRANÍ SPLNÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY A POŽADAVKY, KTERÉ UKLÁDÁ ZÁKON, ALE NEMUSÍ UŽ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ MAJETKU OD POJIŠŤOVEN!!

Hodnota zbraní, které vlastníme, ve většině případů přesahuje limity dané mechanickou odolností minimálně povinných trezorů a sejfů, a většina poškozených je nemile překvapena reakcí pojišťovny, která při krádeži odmítá hodnotu ukradených zbraní nahradit. Vždy konzultujte s odborníky na trezory i pojišťovnou další aspekty jako je hodnota uložených zbraní a k tomu nutná bezpečnostní třída trezoru.

 

NAŠE  DALŠÍ SLUŽBY

profylaktický servis

trezorové techniky

dovoz a stěhování těžkých trezorů

servis trezorů

výroba trezorových

klíčů

otevírání trezorů všech bezp. tříd

JAKÉ TYPY SEJFŮ, SKŘÍNÍ A TREZORŮ VYBRAT PRO JEDNOTLIVÉ POČTY ZBRANÍ?

     Střelné zbraně do 2ks/střelivo do 500ks

 

Podle zákona je držitel zbraní kategorie A, B nebo C v počtu do 2ks nebo střeliva v počtu do 500ks povinen je vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení. V tomto případě není v zákoně specifikována certifikace zabezpečovacího prostředku. I tak je vhodné zbraně a střelivo zabezpečit vhodným prostředkem.

  •   zabezpečujete svůj majetek
  •   ze zákona máte povinnost jej zabezpečit

Mělo by být v zájmu každého majitele zbraní zabezpečit je co nejlepším možným způsobem. Proto je vhodné i v tomto případě se poohlížet po certifikovaných výrobcích. Je to jistota: zabezpečovací prostředek bude mít jasně danou odolnost proti vloupání.

Bohužel z vlastní zkušenosti našich klientů známe mnoho případů, kdy si koupí levný sejf v domnění, že si majetek správně zabezpečili, ale netuší, že tyto levné, necertifikované výrobky mohou být překonány i během 5 sekund!

     Střelné zbraně do 10ks/střelivo do 10 000ks

 

V případě zbraní do 10ks nebo střeliva do 10 000ks je třeba podle zákona tyto předměty uložit do uzamykatelné ocelové schránky nebo skříně nebo zvláštního uzamykatelného zařízení. Toto zařízení musí splňovat 15RU dle normy EN ČSN 1143-1 nebo zvláštní uzamykatelné zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle technické normy ČSN EN 1300.

A jak zjistit, že skříň na zbraně splňuje požadavek 15RU?

Na štítku na vnitřní straně dveří nebo na certifikát shody, které by měly být v trezoru. 15 RU splňují bezpečnostní třídy Z2 a Z3 dle ČSN 916012. Tento požadavek splňují také bezpečnostní trezorové třídy dle EN 1143-1 a to již od zmiňované třídy 0 (30RU). Je možné také certifikovat pouze splnění požadavků zákonů č.119/2002 Sb a 229/2016 Sb bez certifikace bezpečnostní třídy.

Naopak třída Z1 a třídy S1 a S2 podle normy EN 14450 nevyhovují (10RU).

MALÉ ZAMYŠLENÍ

Stačí k zabezpečení 10 zbraní skříň splňující 15RU? Dle zákona ano. Vyvstává otázka, jestli je ale taková skřín adekvátně bezpečná ke zbraním, které jsou v ní uložené. Zbraňová skřín je pořád jenom veliká jednoplášťová ocelová schránka s trezorovým zámkem, která jde překonat. 15RU není tolik a skříň lze po nějakém čase rozřezat například kotoučovou bruskou. Při situaci, kdy je ve skříni např. 8 zbraní s doplňky, každá s průměrnou cenou 30 000Kč, je ve skříni majetek za 250 000Kč včetně střeliva do zbraní. Například pojišťovny při sejfu/skříni v bezpečnostní třídě S2 pojistí uložený majetek na cca 30 000Kč (v závislosti na podmínkách jednotlivých pojíšťoven).

U finanční hotovosti čtvrt milionu je  vhodný alespoň trezor v 1. nebo 2. bezpečnostní třídě.  Proč u zbraní, které mají stejnou hodnotu, zároveň v nesprávných rukou mohou napáchat škody, stačí pouze 15RU? Bylo by vhodné zapřemýšlet nad trezorem v 1.BT, kdy investice může být cca o 20 000Kč vyšší oproti skříni, ale poskytne mnohem vyšší ochranu. A jak již bylo psáno výše, zabezpečit zbraně a celkově i náš majetek bychom měli přece kvůli sobě. Nám by mělo jít o to, abychom se jednoho dne nevrátili domů a nenašli vykradenou skříň beze zbraní.

     Střelné zbraně do 20ks/střelivo do 20 000ks

 

V situaci, kdy již vlastníme více než 10ks zbraní, je třeba zabezpečit zbraně skříňovým trezorem v 1. bezpečnostní třídě dle normy EN ČSN 1143-1. Další možností zabezpečení je trezorová místnost nebo samostatný objekt, který je vybaven trezorovými dveřní v 1. bezpečnostní třídě (EN ČSN 1143-1), případně bezpečnostními dveřmi v 5. třídě bezpečnosti dle ČSN EN 1627 + požadavky na tloušťku stěn, okna a mříže.

     Více než 20ks střelných zbraní/střeliva nad 20 000ks

 

V tomto případě je nutné vybavit se komorovým trezorem v 1. bezpečnostní třídě. Zbraně lze zabezpečit i trezorovou místností nebo samostatným objektem, podobně jako v odstavci výše. Je ovšem potřeba vybavit takový objekt elektronickým zabezpečovacím systémem.

TREZORSERVIS s.r.o. JE DRŽITELEM KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI SKUPINY Č. 314  -  "TECHNICKÉ SLUŽBY

K OCHRANĚ MAJETKU A OSOB".

více...

Doporučíme Vám, jak co nejlépe zabezpečit Vaše zbraně.

Předběhněte zloděje........

RADY A INSPIRACE

TREZORY

NOVINKY

RYCHLÝ KONTAKT

Prosíme o Vaši trpělivost při volání.

Domluva servisu, oprav:

technická podpora

pracovní dny: 7:30-16:30 hod

pátek: 7:30-15:00 hod

© 2019-20 www.trezorservis.cz

autor stránek - www.alihrdinova.com