TREZORY NA ZBRANĚ

OCHRANA VAŠICH ZBRANÍ A NÁBOJŮ?

SPECIALIZOVANÉ TREZOROVÉ CENTRUM V JIHLAVĚ

LEGISLATIVU zabezpečení zbraní řeší detailně zákon o uchovávání zbraní – Zákon č. 119/2002 Sb.
(poslední novelizace č. 222/2017 Sb.).

trezory na zbraně

jak si vybrat ten správný trezor

trezory, sejfy na ochranu zbraní

Trezory a sejfy na zbraně slouží k bezpečnému uložení zbraní a střeliva. I když splňují požadavky pro uchovávání zbraní a střeliva podle výše zmíněného zákona č. 119/2002 Sb., tak si musíme uvědomit, že jsou to požadavky pouze minimální, které nekryjí majetkovou hodnotu těchto zbraní.

PARADOXEM MŮŽE BÝT, ŽE TREZORY NEBO SEJFY NA ULOŽENÍ ZBRANÍ SPLNÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY A POŽADAVKY, KTERÉ UKLÁDÁ ZÁKON, ALE NEMUSÍ UŽ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ MAJETKU OD POJIŠŤOVEN!!

Hodnota zbraní, které vlastníme, ve většině případů přesahuje limity dané mechanickou odolností minimálně povinných trezorů a sejfů, a většina poškozených je nemile překvapena reakcí pojišťovny, která při krádeži odmítá hodnotu ukradených zbraní nahradit. Vždy konzultujte s odborníky na trezory i pojišťovnou další aspekty jako je hodnota uložených zbraní a k tomu nutná bezpečnostní třída trezoru.

JAKÉ TYPY SEJFŮ, SKŘÍNÍ A TREZORŮ VYBRAT PRO JEDNOTLIVÉ POČTY ZBRANÍ?

Podle zákona je držitel zbraní kategorie A, B nebo C v počtu do 2ks nebo střeliva v počtu do 500ks povinen je vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení. V tomto případě není v zákoně specifikována certifikace zabezpečovacího prostředku. I tak je vhodné zbraně a střelivo zabezpečit vhodným prostředkem.

zabezpečujete svůj majetek
ze zákona máte povinnost jej zabezpečit

Mělo by být v zájmu každého majitele zbraní zabezpečit je co nejlepším možným způsobem. Proto je vhodné i v tomto případě se poohlížet po certifikovaných výrobcích. Je to jistota: zabezpečovací prostředek bude mít jasně danou odolnost proti vloupání.
Bohužel z vlastní zkušenosti našich klientů známe mnoho případů, kdy si koupí levný sejf v domnění, že si majetek správně zabezpečili, ale netuší, že tyto levné, necertifikované výrobky mohou být překonány i během 5 sekund!

V případě zbraní do 10ks nebo střeliva do 10 000ks je třeba podle zákona tyto předměty uložit do uzamykatelné ocelové schránky nebo skříně nebo zvláštního uzamykatelného zařízení. Toto zařízení musí splňovat 15RU dle normy EN ČSN 1143-1 nebo zvláštní uzamykatelné zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle technické normy ČSN EN 1300.

A jak zjistit, že skříň na zbraně splňuje požadavek 15RU?
Na štítku na vnitřní straně dveří nebo na certifikát shody, které by měly být v trezoru. 15 RU splňují bezpečnostní třídy Z2 a Z3 dle ČSN 916012. Tento požadavek splňují také bezpečnostní trezorové třídy dle EN 1143-1 a to již od zmiňované třídy 0 (30RU). Je možné také certifikovat pouze splnění požadavků zákonů č.119/2002 Sb a 229/2016 Sb bez certifikace bezpečnostní třídy.
Naopak třída Z1 a třídy S1 a S2 podle normy EN 14450 nevyhovují (10RU).

V situaci, kdy již vlastníme více než 10ks zbraní, je třeba zabezpečit zbraně skříňovým trezorem v 1. bezpečnostní třídě dle normy EN ČSN 1143-1. Další možností zabezpečení je trezorová místnost nebo samostatný objekt, který je vybaven trezorovými dveřní v 1. bezpečnostní třídě (EN ČSN 1143-1), případně bezpečnostními dveřmi v 5. třídě bezpečnosti dle ČSN EN 1627 + požadavky na tloušťku stěn, okna a mříže.

V tomto případě je nutné vybavit se komorovým trezorem v 1. bezpečnostní třídě. Zbraně lze zabezpečit i trezorovou místností nebo samostatným objektem, podobně jako v odstavci výše. Je ovšem potřeba vybavit takový objekt elektronickým zabezpečovacím systémem.

Rádi Vám s Vašimi autoklíči pomůžeme na prodejně Havlíčkova 20, Jihlava.
Pro rychlou navigaci, použijte, prosím, odkazy vpravo.

NAVIGACE

socialní media

FACEBOOK.

YOUTUBE